Vyhledávání


Prohlášení přestavenstva

25.02.2015 18:00


UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY BD ZELENÁ


Dne 11.3.2015 se koná opět členská
schůze ohledně schválení nových právních předpisů - Stanov BD Zelená. Nové
stanovy nebyly zapsány na obchodním rejstříku. Zápis od notáře nesplňoval jednu
z podmínek k zápisu do obchodního rejstříku. Notář odmítl tuto úpravu
po vyzvání Městského soudu v Praze dodatečně do zápisu z členské schůze
provést, proto nám byl tento zápis vrácen. Na schůzi bude paní notářka, která
má již s tímto úkonem zkušenosti, ale je stále důležitá 100% účast členů
BD Zelená na členské schůzi, proto Vás žádáme, pokud se nebudete moci zúčastnit
členské schůze, vyplňte, prosím, plnou moc. Schválení nových stanov je
nezbytné, jako BD se tomuto úkonu nevyhneme. . . . .

  

Výroční členská schůze se bude konat
v červnu 2015. Na této schůzi budou probíhat volby do představenstva a do
kontrolní komise. Prosíme členy BD, aby zvážili, zda nechtějí pracovat pro BD,
neboť je potřeba doplnit členy do obou orgánů. Pokud by orgány představenstva a
kontrolní komise nebyly v plném počtu členů, správu BD by musel převzít
cizí subjekt.


Přemýšlejte,
přemlouvejte, navrhněte . . . . . . . . . . . . . . . .