Vyhledávání


Aktuality

15.6.2021

S ohledem na platnost některých mimořádných opatření vlády ČR souvisejících s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR, usoudilo představenstvo Bytového družstva Zelená na své schůzi dne 27.5.2021, že není možné konání členské schůze Bytového družstva Zelená tak, aby byly dodrženy platné hygienické podmínky vlády ČR pro konání shromáždění lidí v uzavřených prostorách. Z tohoto důvodu se představenstvo rozhodlo využít § 19 zákona č. 191/2020 Sb. ve spojení s ustanovením § 652 a násl. ZOK (90/2012 Sb.) a požádat členy Bytového družstva Zelená o rozhodnutí mimo zasedání v písemné formě (per rollam). Dokumenty pro rozhodnutí mimo zasedání v písemné formě (per rollam) jsou k dispozici ke stažení v sekci dokumenty. Dále Vám budou dokumenty potřebné pro vyjáření doručeny v nejbližších dnech osobně nebo prostřednictvím České pošty.

Žádáme o zaslání Vašeho vyjádření k výše uvedeným návrhům nejpozději do 30.6.2021 na přiložené listině "VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU ROZHODNUTÍ ČLENSKÉ SCHŮZE PER ROLLAM". Tato listina může být zaslána k rukám představenstva na adresu družstva, předána zástupci družstva nebo vhozena do schránky družstva. Pokud vyjádření k návrhu v uvedené lhůtě družstvu nedoručíte, platí, že s návrhem nesouhlasíte. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů.

 

17.2.2016

Vážení členové Bytového družstva Zelená,

v kanceláři Bytového družstva Zelená jsou připraveny k vyzvednutí výtisky nových stanov Bytového družstva Zelená. Dále Vám budou předány hesla pro přístup do chráněné sekce na WWW stránkách Bytového družstva Zelená. Uvedené dokumenty je možno vyzvednout v kanceláři Bytového družstva Zelená každou středu v době od 1800 do 1900hod.

 

 

 

Vedení družstva

Jméno Funkce Kontakt
Vendula Kohoutová předseda představenstva +420 731 670 156
Eva Vendlerová místopředseda představenstva +420 776 605 656
Tamara Šťastná člen představenstva +420 732 938 797
Zdeněk Pozlovský administrativní pracovník +420 603 163 639
Jiří Kühn předseda kontrolní komise  
Simona Bukovská člen kontrolní komise                 
Romana Košťálová člen kontrolní komise